Werkzaamheden

PRW ingenieurs is een bouwkundig ingenieursbureau. Onze kerncompetenties omvatten het bouwkundige BIM modelleerwerk; van definitief ontwerp & aanvraag omgevingsvergunning tot en met uitvoeringsontwerp. Wij kunnen tevens de technische projectcoördinatie verzorgen waardoor de afstemming tussen de bouwtechniek, installaties, constructie, brandveiligheid en (specifieke) bouwfysica wordt geoptimaliseerd. Indien er aanvullende expertise nodig is vanuit een andere discipline dan kunnen we vanuit ons netwerk een partij aandragen (zoals constructeur, brandveiligheidsadviseur e.d.)
Onze opdrachtgevers zijn veelal professionele partijen zoals architecten en aannemers.

PRW ingenieurs kenmerkt zich door een nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Geen enkel project is hetzelfde; daarom leveren wij maatwerk en maken tegelijkertijd gebruik van standaardisaties om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij zijn flexibel en zetten altijd een stap extra om tot het gewenste eindresultaat te komen.
Onze diensten leveren wij vanuit ons kantoor in Arnhem. Desgewenst kunnen wij ook werkzaamheden op locatie uitvoeren.

Bouwkundig

In de kern is PRW ingenieurs een bouwkundig ingenieursbureau met ervaring in zowel nieuwbouw- als ver(nieuw)bouw projecten. Wij analyseren en detailleren een gebouw en bedenken bouwkundige oplossingen om deze duurzaam, gebruiksvriendelijk, uitvoerbaar en kostendekkend te maken. Wij denken mee en borgen daarbij de esthetische kwaliteit van de architect en anderzijds de uitvoerbaarheid.
Het gebouw wordt gedurende de uitwerking getoetst en gecontroleerd op wet- en regelgeving (onder andere het bouwbesluit).

 

BIM

PRW heeft ruime ervaring met BIM (Building Information Model), daarbij samenwerkend met andere projectpartners in een BIM omgeving.
Onze primaire BIM software is Revit Architecture van Autodesk en er wordt gebruik gemaakt van de Autodesk Construction Cloud (ACC). Onze modellen bouwen wij op conform ILS en zijn te exporteren naar IFC gebaseerd op de BuildingSmart systematiek. Mochten er andere protocollen gevraagd zijn (zoals de RvB bim norm) dan kunnen we hier aan voldoen.
Bij ver(nieuw)bouw projecten hebben we ruime ervaring met pointclouds en de vertaling naar het BIM model.

 

Coördinatie

PRW ingenieurs hanteert een proactieve BIM werkmethodiek; wat inhoudt dat issues, ongeacht het type opdracht, worden vastgelegd en gecommuniceerd binnen het project team. Hierbij wordt het BIM model gebruikt als communicatiemiddel en worden issues geborgd met daarvoor geschikte software.
Afhankelijk van het type project kan tevens de technische project (BIM) coördinatie door ons worden verzorgd. Hierbij moet gedacht worden aan het initiëren van technische (werk)overleggen, clashcontroles en bewaking van proces en -uitgangspunten.

 

 

Heeft u vragen of wilt u uitgebreidere informatie?
Neemt u dan gerust contact met ons op; we staan u graag te woord.